Istia Kinderopvang

Istia Kinderopvang biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang aan bij Vrije School Brabant. De doelstellingen van beide organisaties zijn nauw met elkaar verbonden.
Antroposofie is te omschrijven als: het je bewust willen worden wat mens zijn is. De antroposofie gaat er vanuit dat de mens; het jonge kind, een denkend, voelend en handelend wezen is. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige ontwikkeling op het gebied van denken (intelligentie), voelen (hart) en willen (hand). Zo ontwikkelt het (kleine) kind op een waardevolle manier zijn of haar mens zijn, waardoor het leert om op een stevige en prettige manier in het leven te staan.

Binnen de Griekse mythologie is Hestia of Istia, de godin van huis en haard, oorspronkelijk de godin van de natuur en de aarde, als vaste troon waarop de Olympische goden hun eeuwige woningen hebben gebouwd en die als het ware de haard is van het heelal waarboven het vuur van de ether brandt.
Istia Kinderopvang streeft ernaar dat de Kleine Prins en Peroniek voor kinderen, ouders en medewerkers een tweede huis mag zijn, een plek waar iedereen zich welkom, geborgen en thuis voelt.

Contactgegevens Istia:
Istia Kinderopvang 
Zustersstraat 25
5914 XX Venlo


Met vriendelijke groet,

Bestuur Istia Kinderopvang
Annie Storm  en Constant Boogert

Kinderdagverblijf De Kleine Prins

plakkenIn een huiselijke sfeer opgroeien onder de hoede van een vaste leidster. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Lees meer

Peutergroepen De Kleine Prins

tekenenSamen spelen in een rustige en harmonische omgeving. Voor kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar.
Lees meer

Buitenschoolse opvang Peronniek

buitenschoolse-opvang Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen na schooltijd spelen in een huiselijke en stimulerende omgeving.
Lees meer