Voor informatie over de cursus Vrije School Pedagogie kunt u zich richten tot de heer Ray Kusters, te bereiken op nummer 06 - 26 93 84 30 of per e-mail.