Aanmelden

Aanname van nieuwe leerlingen vindt plaats nadat ouders zijn geïnformeerd over het Vrije Schoolonderwijs. We gaan daarbij uit van het gelijkheidsprincipe van alle kinderen. De ervaring heeft overigens geleerd dat kinderen erbij gebaat zijn wanneer alle kinderen uit een gezin worden aangemeld. Dit is niet alleen logistiek makkelijker, maar blijkt vooral ook voor de gemoedstoestand van de kinderen beter te zijn. Wanneer een kind van een andere basisschool komt, wordt daarnaast na aanmelding altijd informatie ingewonnen bij de school van herkomst.

Als u meer informatie wilt over onze school en opvangmogelijkheden. Kom dan langs op een informatieavond en inloopochtend. Klik hier voor data en tijden.

Aannameprocedure
Download hier de PDF van de aannameprocedure

Aanmeldformulier Vrije School Brabant