Sociale Veiligheid

Binnen Stichting Pallas bestaat er een Sociaal Veiligheidsplan wat geldt voor alle scholen die onder hun bestuur vallen.

Zie Sociaal Veiligheidsplan Pallas

Daarnaast heeft school een eigen veiligheidsplan beschreven Sociaal Veiligheidsplan VSB

 

Pestco├Ârdinator: Sanne v.d. Wielen, leerkracht

Pesten

Pesten vereist een serieuze aanpak van de school. Van groot belang is hierbij dat alle betrokkenen, medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen pesten als een bedreiging zien en bereid zijn het te voorkomen of bestrijden.

De school besteedt in preventieve zin aandacht aan pesten (door klassikaal pestgedrag te bespreken). Leerlingen dienen te weten wat pesten is en wat de gevolgen zijn voor een leerling die pest en voor de leerling die gepest wordt. De school volgt het zogenaamde vijfsporenbeleid, wat inhoudt dat bij pesten de gepeste, de pester, de zwijgende meerderheid (de mensen die toekijken), de collegae en de ouders van de gepeste en pester betrokken worden.

De school is onderdeel van een Spil-centrum van de gemeente Eindhoven waarbinnen afspraken (pestprotocol) gelden die zijn vastgelegd in het SPIL-handboek.

In de schoolgids staan tevens gedragsregels beschreven ter bevordering van de sociale veiligheid voor leerlingen en medewerkers. Zie schoolgids.