Visie

“Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur.” Deze uitspraak van de Griekse wijsgeer Heraklitus maakt duidelijk waar onze school voor staat. Het leren zelfs is slechts een hulpmiddel; waar het werkelijk om draait is de begeleiding van het kind in zijn ontwikkeling.

Individuele talenten

Vrije scholen zijn ontstaan vanuit het inzicht dat bij jonge mensen een zeer veelzijdige belangstelling voor de wereld gewekt kan worden. Dat gaat veel verder dan alleen het vergaren van kennis en richt zich juist voornamelijk op de ontwikkeling van de individuele talenten van het kind. Samen met u als ouder willen we dan ook het unieke dat ieder kind in zich draagt naar boven halen en tot bloei laten komen. Ongeacht culturele of godsdienstige achtergrond.

SPIL - Stichting De Vrije School Brabant heeft in haar visie en missie geformuleerd dat ze op pedagogisch gebied wil aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen. SPIL biedt ons daartoe de kans. De doorgaande ontwikkelingslijn en gezamenlijke zorgstructuur voor de kinderen is al sterk verankerd in ons soort onderwijs. Met SPIL verplaatsen we ons echter van een geïsoleerd ‘cultuureiland’ naar een Eindhovense school die meedraait op gemeentelijk niveau. Een school bovendien die zich als zodanig verder professioneel kan ontwikkelen. Binnen de kaders van SPIL blijft er voldoende ruimte voor onze eigen identiteit en het ontwikkelen van een eigen pedagogisch beleid.